ACTIEVOORWAARDEN 999 GAMES TLC "GRATIS ESCAPE ROOM ACTIE"

I. Algemeen


1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Gratis Escape Room actie (“Actie”) die georganiseerd wordt door 999 Games (gevestigd en kantoorhoudende aan de Wormerweg 2, 1311 XB te Almere, KvK-nummer: 32088639 ("999 Games") in samenwerking met TLC Marketing Worldwide Netherlands B.V (gevestigd en kantoorhoudende aan de Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN te Amsterdam, KvK-nummer: 62399322 ("TLC").


2. Door deelname aan deze Actie verklaart de Deelnemer zich automatisch akkoord met deze voorwaarden ("Actievoorwaarden").


3. De actievoorwaarden zijn te raadplegen en printen via de website www.exithetspel.nl/actie ("Website").


4. De Actie loopt van 15 september 2018 t/m 31 januari 2019 ("Actieperiode").


II Deelname en mechanisme

5. Koop twee Exit-spellen van 999 Games in één aankoop vanaf 15 september t/m 31 december 2018. Gedurende de Actieperiode kun je als volgt deelnemen aan de Actie:

  • Je kunt je tot uiterlijk 31 januari 2019 registreren door op de website www.exithetspel.nl/actie je gegevens in te vullen en een foto of scan van je kassabon te uploaden.
  • Als je registratie is goedgekeurd ontvang je binnen 5 werkdagen een link en met een activatiecode per e-mail. Klik op de link, vul je activatiecode in, kies jouw escape room en ontvang direct je e-voucher;
  • Volg de instructies op de e-voucher en maak een reservering bij de door jou gekozen escape room. Op de dag zelf dien je je e-voucher te tonen bij de escape room. Als je daarnaast ook wilt deelnemen aan het kansspel voor een reis naar Boedapest, dien je dit aan te vinken bij het registreren.

III. Aanbod Escape Room


6. Er kunnen per deelnemende groep slechts twee unieke e-voucher worden verzilverd voor de gratis toegang bij één van de deelnemende locaties die op de website vermeld worden. Een overzicht van de deelnemende locaties is te vinden op www.exithetspel.nl/actie.


7. De waarde van de gratis toegang is afhankelijk van

  1. A. de keuze van de escape room
  2. B. het aantal deelnemers aan de escape room (minimaal vier voor groepen met één voucher en zes voor groepen met twee vouchers, tenzij anders beschreven in de algemene voorwaarden van de betreffende escape room)

8. De actie kan worden gepresenteerd als een korting op de totale toegangsprijs of als gratis toegang voor één persoon. De voorwaarden verschillen per partner en kunnen van tevoren worden bekeken bij het kiezen van een escape room op de actiewebsite.


9. Het maximaal aantal deelnemers aan de escape room is afhankelijk van de gekozen locatie en staat vermeld op de e-voucher en op de website bij de betreffende locatie.


IV. Boedapest prijstrekking


10. Deelnemers maken kans op een trip naar Boedapest, inclusief:

  1. Retourvlucht van België of Nederland naar Boedapest voor 4 personen inclusief belastingen (Winnaar + 3 personen naar keuze)
  2. Verblijf voor 2 nachten in een hotel in Boedapest voor 4 personen (2 kamers voor 2 personen of 1 studio voor 4 personen)
  3. Één Escape Room voor 4 personen in Boedapest

11. De winnaar wordt uiterlijk 22 februari 2019 op de hoogte gesteld. Vlucht en hotel worden voor 15 april 2019 geregeld, hiervoor is de medewerking van de winnaar nodig in verband met de beschikbaarheid en voorkeursdata van de passagiers.


12. De reis is niet beschikbaar tijdens vakanties en moet plaatsvinden voor juni 2019.


13. Vlucht, hotels en data zijn afhankelijk van de beschikbaarheid tijdens de promotieperiode.


14. Alle 4 de personen moeten samen reizen (zelfde vlucht en hotel, met een maximum van 2 kamers met 2 bedden) en andere kosten, zoals transport, entreebewijzen en eten zijn voor eigen rekening.


V. Beperkingen


15. Unieke codes kunnen uitsluitend gedurende de Actieperiode worden verzilverd. Na 31 januari 2019 zijn de unieke codes niet meer bruikbaar.


16. De e-voucher voor de gratis escape room is geldig tot en met 28 februari 2019.


17. Elke unieke code kan slechts één (1) keer worden verzilverd voor één e-voucher.


18. Je kunt zo vaak meedoen aan de Actie als je wilt; gebruik om nogmaals deel te nemen een nieuwe unieke code.


19. De e-voucher voor de gratis escape room kan uitsluitend worden gebruikt bij de locatie die is geselecteerd tijdens de verzilvering van de unieke code.


20. Onleesbare en gekopieerde e-vouchers worden niet geaccepteerd.


21. Als de e-voucher tijdens het bezoek aan de locatie niet overhandigd kan worden, dan moet de reguliere consumentenprijs voor de escape room betaald worden. Zonder de e-voucher kun je geen aanspraak maken op een gratis escape room.


22. Er worden slechts twee e-vouchers per groepsreservering geaccepteerd tenzij anders aangegeven op de e-voucher en op de website bij de betreffende locatie. Elke groep moet bestaan uit minstens 6 personen.


23. Elke e-voucher kan slechts éénmaal en door één iemand worden gebruikt.


24. De Actie geldt niet in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen bonnen.


25. E-vouchers zijn niet inwisselbaar voor geld.


26. E-vouchers zijn niet te koop en mogen niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.


27. Deelname is uitgesloten voor (a) een ieder die niet woonachtig is in België of Nederland, (b) personen onder de 16 jaar, (c) medewerkers van 999 Games, TLC of aan hen gelieerde vennootschappen, en (d) een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van de Actie betrokken is.


28. Deelname voor minderjarigen van 16 – en - 17 jaar oud is uitsluitend mogelijk indien zij voorafgaand aan hun deelname toestemming hebben verkregen van hun ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) voor deelname en voor het ondergaan van de escape room. Deelnemers zijn gehouden om 999 Games te allen tijde, zodra 999 Games daarom mocht verzoeken, de contactgegevens van hun ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) te verstrekken opdat 999 Games kan controleren of de vereiste toestemming is verleend.


29. 999 Games en TLC kunnen deelnemers vragen ter verificatie hun e-voucher toe te sturen.


30. 999 Games en TLC zijn gerechtigd deelnemers van deelname uit te sluiten, bijvoorbeeld bij het geven van onjuiste of onvolledige informatie en/of ongeldige of vervalste e-vouchers of in het geval van (een poging tot) het misbruiken van het actiemechanisme of het in strijd handelen met de bepalingen van deze Actievoorwaarden. Door uitsluiting vervallen alle aanspraken jegens 999 Games en/of TLC.


31. Met het verzilveren van de unieke code ga je automatisch akkoord met de Actievoorwaarden.


32. Deelname aan deze Actie is gratis. Eventuele kosten verbonden aan het gebruik van internet en telefoonkosten voor het maken van de reservering zijn voor rekening van de Deelnemer.


V. Aansprakelijkheid


33. 999 Games en TLC besteden de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onjuist is of dat gegevens niet tijdig worden verwerkt. 999 Games en TLC zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.


34. 999 Games, TLC en de deelnemende locaties zijn niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van de e-vouchers.


35. 999 Games en TLC Marketing zijn niet aansprakelijk voor afhandeling en de geleverde diensten van de deelnemende escape room locaties.


VI. Privacy


36. De deelnemer dient zijn/haar (contact)gegevens in te vullen. TLC is verantwoordelijk voor de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de Actie, tenzij de deelnemer expliciet toestemming geeft voor andere doeleinden.


VII. Slotbepalingen


37. 999 Games behoudt zich het recht om de Actievoorwaarden naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving tussentijds te wijzigen en/of deze Actie voortijdig te beëindigen, in welke gevallen geen aanspraak op enige (schade)vergoeding kan worden gemaakt. Bij een wijziging van de Actievoorwaarden zal een aangepaste versie zo snel mogelijk op de Website worden geplaatst en vanaf dat moment van toepassing zijn.


38. In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kun je contact opnemen met de consumentenservice van TLC. Zij zijn bereikbaar op het nummer +31 (0)70-7007800 of per e-mail: exithetspel@tlcrewards.com (onder vermelding van 'actie 999 Games/Naam van de consument).


39. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van 999 Games en TLC. Aan deze Actie kunnen geen rechten worden ontleend.


40. Op deze Actie, Actievoorwaarden en alle met deze Actie verband houdende geschillen is het Nederlands en Belgische recht van toepassing.